Anti-Santa banner
Pozor! Veškerý obsah se přesouvá na www.klusik.cz

Programování v jazyce C

Začátky s programováním

Výrazy


Nejprve si musíme zadefinovat, co to vůbec takový výraz je :-) Řekněme obecně, že výrazem rozumíme nějakou posloupnost symbolů, konstant a proménných, která má nějakou hodnotu. Například:

x+2*x-17e
(pepicek+janicka)/(2*adamek)

pokud ale napíšeme:

y=2x-7 - to je výraz
y=2x-7; - to už je příkaz

Středník za výrazem dává překladači najevo, že se výraz má zpracovat a převést hodnotu z pravé strany rovnítka na levou.

Stručně tedy výraz je jakýkoli zápis výpočtu NEukončený středníkem, jinak je to příkaz.

Výraz má hodnotu své pravé strany - např:

if ((a=(2*x-y))==78) print("To je ale ptakovina! :-)"); else printf("No i tak to je ptakovina. ");

Zde vidíme, že nejdříve přiřadíme hodnotu 2*x-y do proměnné "a" a tu pak porovnáme s číslem (konstantou) 78 a řeší se dále (viz. kap. porovnávání).