Anti-Santa banner
Pozor! Veškerý obsah se přesouvá na www.klusik.cz

Programování v jazyce C

Úvod do programování

První program


Jako první program s ukážeme velice jednoduchý příklad pozdravení (říká se tomu "Hello World") :-) Dále bych zde chtěl ukázat, jakým způsobem bych chtěl, aby stránky byly koncipovány.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   printf("Ahoj Tondo, jak jde zivot? :-)\n\n");
   getchar();
   return;
}
Nyní si rozeberme jednotlivé kroky v programu: Jazyk C má ve své "výbavě" jen něco málo funkcí. S těmito funkcemi . bychom se od začátku asi jen tězko kamarádili, protože jsou to funkce pro uvolňování a zabírání paměti a podobně, bitové a systémové funkce. Pomocí těchto funkcí jsou ale předem naprogramovány funkce další, uživatelské, které již tak obtížné na pochopení nejsou a se kterými se pravděpodobně budeme setkávat i nadále. Abychom tyto funkce nemuseli znovu a znovu pokaždé programovat pomocí základních funkcí, stačí je zavést pomocí příkazu #include a do lomených závorek název knihovny (s příponou .h je nejčastěji). # Takže na začátku jsme si zavedli knihovny stdlib.h a stdio.h. Obsahují # základní vstupně-výstupní funkce, se kterými se budeme setkávat i nadále. Další řádek:
int main()
{
}
Tento příkaz nám vlastně definuje jednu jedinou funkci v programu a to je funkce main() - i pokud mezi závorkami něco není, píší se, dá to překladači na první pohled jasný signál "pozor tohle je funkce". Funkce main() v programu být musí vždy. To znamená, že každý program musí obsahovat funkci main(). Dálepak každá funkce - nejen main() - obsahuje složené závorky - asi tak, jak je zobrazeno. Mezi tyto závorky se píše kód funkce. Pokud funkce obsahuje jen jeden příkaz, závorky se psát nemusí, ale taková funkce vlastně není potřeba. Ale v dalších příkladech, až trochu postoupíme dále, si ukážeme, že taková funkce vlastně může být a to sice faktoriál! Na dalším řádku:
printf("Ahoj Tondo!\n\n");
Zde jsme volali jednu z funkcí obsaženou v stdio.h - funkci printf(). Ta má na starost zobrazit text, co je uvedený mezi uvozovkami na monitor. Tento text je vlastně parametr funkce, stejně tak jako sqrt(a) je funkce pro odmocninu a a "a" je taktéž parametr funkce. Další otázkou, která vás jistě napadne je přítomnost '\n'. Tento specialni znak ma za ukol jakoby "stisknout enter", prostě skočí na začátek dalšího řádku. Takže text "Ahoj,\n jak se mas" se zobrazí jako:

Ahoj, jak se mas

Dále pak zde máme příkaz:
getchar();
To je další příkaz z knihovny stdio.h. Je to základní vstupní funkce, vrací hodnotu, kterou napíšeme z klávesnice. Co to vůbec znamená, že funkce něco vrací se dozvíme až později. K našemu uspokojení zde stačí napsat, že program prostě čeká, než někdo stiskne enter, aby se mohla provest funkce
return;
která vlastně říká, že je konec programu (ve skutečnosi tomu až zase tak není, ale pro naše účely to prozatím postačuje). Tato funkce, pokud nemá parametry nemusí mít ukončující závorky return(), ale může. Tak nějak takovým stylem chci, aby byly stránky stavěny. Aby byl uveden příklad a poté celý příklad vysvětlen a rozpitván. Na konci každé "kapitoly" bych dal i nějaké doporučené příklady k procvičování, takže začněme ihned! :-)


Cvičení:


To by mělo pro začátek stačit. Nashle v další lekci!!