Anti-Santa banner
Pozor! Veškerý obsah se přesouvá na www.klusik.cz

Programování v jazyce C

Začátky s programováním

Přiřazení


Přiřazení probíhá pomocí znaménka =. Spočte se hodnota na pravé straně a uloží se do l-hodnoty na straně levé.

Program, který spočítá z dvou čísel jejich součin, rozdíl a součet. Podíl si necháme na později do výrazů a operátorů:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   int a, b;
   int soucet, rozdil, soucin;

   a=10;
   b=5;

   soucet=a+b;
   rozdil=a-b;
   soucit=a*b;

   return;
}
Teď po částech:
int a,b;
int soucet, rozdil, soucin;
Deklaruje v paměti 2 místa o velikosti 4Byte a přiřadí jim identifikátory a a b. Říkáme, že jsme deklarovali proměnné. Stejně tak to platí pro součet, součin a rozdíl.
a=10;
b=5;
Na místa a a b uloží hodnoty 10 a 5. Všimněte si ukončovacích středníků!!
soucet=a+b;
soucin=a*b;
rozdil=a-b;
Do proměnné součet uložíme hodnotu součtu proměnných a a b, do soucin jejich součin a do rozdíl jejich rozdíl. Program sice nic nevypíše, ale do paměti se uloží. Jak hodnoty vypsat se dozvíme v některých z dalších kapitol! Samozřejmě můžeme napsat např:
soucet=soucet+b;
V tomto případě bychom připočetli k hodnotě součet hodnotu 7 a uložili ji do součet. Zkráceně se dá zapsat jako soucet+=7;.
soucet=soucet+7;
soucet+=7; // ekvivalentni s predchozim zapisem