Anti-Santa banner
Pozor! Veškerý obsah se přesouvá na www.klusik.cz

CB

Všeobecně o CB-čkách

Nepsaná pravidla pro síbíčkáře


Jak jsem již uvedl dříve, CB je veřejné volné pásmo, takže nejsou potřeba žádné zkoušky nebo speciální schopnosti. Tato výhoda je ale zároveň i nevhýhodou - na pásmu může prakticky každý, kdo si namoduluje na 27MHz nějaký hlas. Proto vznikla během let používání jakási základní nepsaná pravidla, podle kterých je vhodné se řídit.

Volačka
Každý účastník vysílání by si měl zvolit nějakou volačku - to je signál, na "který slyší". Příkladem takových jsou "Pepa Chrudim", "Vlasta Rožmitál", "Mirda Čejkovice" a podobné. Volačku volíme samozřejmě tak, abychom neurazili další účastníky "provozu" a abychom neporušili zákon. Volačku si dále upravíme tak, aby bylo jasné, odkud voláme - mám tím namysli z jaké stanice. Pokud voláme z pevné stanice (nebo z domovského prostředí), stačí nám volačka "Jarda Bezděz", ale pokud sedíte v autě se stanicí, je vhodné upravit volačku na "Jarda Bezděz mobil". A v neposlední řadě pokud vysíláme ručkou, upravit např. na "Jarda Bezděz portable". Ostatní účastníci tak mohou vědět, že vy máte ručku a že třeba nepojedou se sníženým výkonem, abyste je také slyšeli (ručky mají horší antény, než ostatní). A také je potřeba dát pozor na to, aby již volačka nebyla používána, aby byla také trochu "věcná" - mělo by z ní hned být patrné odkud voláte a s čím se o to snažíte.

Hovor, vstup do hovoru
Je nepsanou slušností před vstupem na kanál chvilku počkat, jestli někdo nevysílá (to, že je ticho neznamená, že nikdo nevysílá - třeba jen neslyšíte). Vhodné taktéž je zeptat se např. "je kanál volný" a chvilku počkat. Pokud se přesvědčíme, že tomu tak tedy je, můžeme se s kamarádem bez problémů bavit. Velmi vhodné je udržovat "zdravé rozestupy" mezi jednotlivými klíčováními (tj. když držíte spínač a mluvíte). Někdy si také všimnu zajímavé věci, že když s někým mluvím, neslyším začátek slova a podobně - takže pozor na to - není to jak v telefonu - když chci mluvit, mluvím. Nejprve stisknu tlačítko, počkám tak půl vteřiny až jednu a pak začnu mluvit. Občas se mezi vás může někdo pokusit dostat - skočit vám do rozhovoru a podobně. Dá to najevo slovem "BREAK". Pokud vám jeho okamžitý vstup nevadí, dáte mu to najevo pokynem např. "pojď brejku". Občas je také dobré třeba dokončit myšlenku a vstup brejka do rozhovoru by ji mohl trochu znehodnotit. Můžete tedy vstup do rozhovoru pozdržet, např. slovy "vím o tobě brejku", nebo "vyčkej brejku". Až myšlenku dokončíte, je slušností nezapomenout a přizvat brejka do rozhovoru. CB se dá využít i jako nouzového zařízení - stát se to může - někde nabouráte nebo něco ošklivého se stane a na CB slyšíte, že někdo je. Potom můžete použít nouzového brejka - výzvou "brejk brejk brejk" dáte najevo ostatním, že máte nouzi a je jejich slušností vás pustit ke slovu - např. jim můžete říci, kde se nacházíte a ať např. zavolají pomoc či podobně. Poslední věcí, která občas může být někomu proti srsti, je tykání na kanále. Prostě žádné vykání, nikdo se neurazí, když řeknete "ahoj" a podobně. Tykání je tedy na 99% oficiálním jazykem síbíčkářů. Nebojte se tykat ani těm, kterým byste normálně vykali. Například s taťkou mého kamaráda si normálně vykám, ale na CB mi nevadí tykat. Ale osobně bych si to třeba nedovolil. I když je to jeden a tentýž člověk. Tykání je tedy výhodou - pomůže vám navázat kamarádství, vztahy. Vykání je spíše jen překážkou a myslím, že člověk toho v životě využívá jen kvůli zvyku či vychování.

Začátek nového rozhovoru
V případě, že nechceme někomu do řeči "skočit", ale jen si popovídat s někým o kom víme, že naslouchá a třeba čeká na náš příchod (nebo někoho prostě sháníte a tak zkoušíte, jestli nenaslouchá), musíme začít vlastní rozhovor. Slušností je tedy počkat, jestli už se na kanále někdo nevyskytuje, případně zkusit dotazem "je kanál volný?". Můžeme pak využít všeobecné výzvy požadavkem "všeobecná výzva" či "výzva na kanále". Pokud přímo víme, komu voláme, můžeme použít "výzva na Pepu Sedlčany, tady klusik" a podobně. Dobré je vždy uvést nejdříve komu a pak až kdo volá - "Jardo Chlumec, tady klusik". Pokud protistrana zaregistruje vaši výzvu, ozve se např. "tady Jarda Chlumec, klusiku slyším tě".

Report
Občas, pokud nasloucháte, se vám může zdát, že se účastníci hovoru baví řečí, která sice je podobná češtině, ale nějak nechápete, oč jde. Vězte, že na tom není nic složitého. Může se totiž stát, že občas někdo po tom druhém požaduje tzv. report, což je vlastně výzva, aby druhý zhodnotil signál prvního. Potom můžete snadno zaslechnout větu např. "Jardo Chlumec, mám tě tu 47". Onen číselný kód je kódem ve tvaru RS, kde R je read (někdy se také říká rádio). To je stupnice od 1 do 5, kde 1 je srozumitelnost "nesrozumitelná", 5 je "čistá bez chyb". Druhá číslice je S - Santiago. Ta nám vyjadřuje sílu signálu - některé stanice (většina) mívají zabudovaný S-metr. Stačí se pak jen podívat, kolik S vyskočí při hovoru a máme číslo S. Pro signály od S3 už jsou hovory poměrně pěkné, při slabším signálu už může nastat nejeden problém.

QTH - poloha
Jindy zase můžeme zaslechnout požadavek "sděl své QTH". Jde vlastně o polohu. Můžeme ji označit nějakým "známým místem" - např. "QTH Radyně", ale často se využívá spíše mapových koordinantů - vlastně jakýchsi souřadnic, na které je svět rozdělen. Např. moje pozice (Plzeň - Severní Předměstí) je JN69QR. Takže můžeme slyšet "Josef Neruda šest devět Kvido Rudolf". Tabulky se většinou používají dvě - národní a mezinárodní. Národní je většinou uzpůsobená jazyce, ve kterém se v daném státě běžně mluví - včetně jejich speciálních znaků. Mezinárodní tabulka je v angličtině a je pro celý svět stejná.

Hláskovací tabulka
V praxi se často hodí tzv. "hláskovací tabulka". To je tabulka, ve které můžete najít ekvivalence jednotlivých znaků k jejich jménům. Zde se také můžete podívat do hláskovací tabulky.

Znak Česky Anglicky Anglická výslovnost
A Adam Alfa Alfa
B Božena Bravo Bravo
C Cyril Charlie Šárlí
D David Delta Delta
E Emil Echo Eko
F František Foxtrot Foxtrot
G Gustav Golf Golf
H Helena Hotel Hotel
I Ivan India India
J Josef Juliett Džuli(e)t
K Karel Kilo Kilo
L Ludvík Lima Lima
M Marie Mike Majk
N Neruda November Novembr
O Otakar Oscar Oská
P Petr Papa Papa
Q Quido Quebec Kébék
R Rudolf Romeo Romio
S Svatopluk Sierra Siera
T Tomáš Tango Tango
U Urban Uniform Juniform
V Václav Victor Viktor
W Dvojité vé Whiskey Viski
X Xaver X-Ray Eks-rej
Y Ypsilon Yankee Jenkí
Z Zuzana Zulu Zulu
Č Čeněk není není
CH Chrudim není není
Ř Řehoř není není
Š Šárka není není
Ž Žofie není není

Jaké kanály používat
Na veřejném pásmu se nachází 80 kanálů (dříve jen 40, dalších 40 přibylo v r. 2001). Každý kanál je jednoznačně určen svojí frekvencí. Takže kdokoli volá na třináctém, volá na stejné frekvenci, ať má Motorolu, Kenwood nebo Hamu. Prvních 40 kanálů (těch, co bylo již dávno) má následující frekvence:

Kanál Frekvence [MHz] Kanál Frekvence [MHz] Kanál Frekvence [MHz] Kanál Frekvence [MHz]
1. 26.965 11. 27.085 21. 27.215 31. 27.315
2. 26.975 12. 27.105 22. 27.225 32. 27.325
3. 26.985 13. 27.115 23. 27.255 33. 27.335
4. 27.005 14. 27.125 24. 27.235 34. 27.345
5. 27.015 15. 27.135 25. 27.245 35. 27.355
6. 27.025 16. 27.155 26. 27.265 36. 27.365
7. 27.035 17. 27.165 27. 27.275 37. 27.375
8. 27.055 18. 27.175 28. 27.285 38. 27.385
9. 27.065 19. 27.185 29. 27.295 39. 27.395
10. 27.075 20. 27.205 30. 27.305 40. 27.405

Dalích 40 kanálů se chová podobně - nemá smysl zde vše vypisovat, pro podrobnější popis navštivte tuto stránku